המוזיאון היהודי של פורטו קיבל את ציון השבח של שרשרת ההצטיינות של פיטר הראשון, המשחרר

היום האירופי לתרבות יהודית בפורטו

מקהלת מקור חיים

קונצרט של דוד ד'אור באופורטו

קונצרט של זיכרון ספרדי